Infolinia: 801 30 30 30
vertial line
vertial line
Oferta

>

Szkolenia

>

CW 25 - Nowa podstawa programowa a diagnoza gotowości szkolnej

CW 25 Nowa podstawa programowa a diagnoza gotowości szkolnej


Czas trwania:
1,75 dzień
Cena rynkowa:
160,00 zł
Cena promocyjna:
Zadzwoń - 801 30 30 30
Typ szkolenia:
Szkolenie tradycyjne

 • Opis
 • Terminy
Informacje o szkoleniu
Celem analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
 • pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 
 • Reforma edukacji. Zmiana programowa – informacje dla nauczycieli.
 • Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS).
  • Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Koncepcja gotowości szkolnej.
  • Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE – 5) i Skala Gotowości Szkolnej (SGS) – arkusze obserwacyjne.
  • Ogólny schemat postępowania diagnostycznego.
  • SGS – zastosowanie metody przez nauczyciela, przebieg obserwacji, obliczanie wyników, stopnie gotowości szkolnej.
  • Analiza i interpretacja wyników obserwacji metodą SGS – omawianie studiów przypadków.
  • Przygotowanie informacji dla Rodziców o gotowości dziecka do nauki w szkole.
  • Korzyści i ograniczenia w stosowaniu i wnioskowaniu na podstawie wyników obserwacji metodą SGS.
  • Wnioski do dalszej pracy.
Egzaminy
Najbliższe terminy

Wybierz miasto:

Powrót